Skulpturen

Det var konstnären Josef Zutelgte, bosatt i New York, som fick gestalta den 500 kvm stora ytan i mitten av den nya rondellen. Skulpturens motiv är eken som också har gett namn åt staden Telgte eftersom ”Telge” är ett annat ord för ”ek”.

foto

Utkast till eken, Simone Thieringer

Josef Zutelgte har omskapat ekens utseende i verkligheten genom att förändra trädets krona och grenar. Motsvarande får eken rötter med ovala figuer i ändarna som liknar blad men är mindre. Genom det uppstår balans och rytmik i skulpturen. Trädets silhuett har blivit skuren ur en rektangulär stålplatta och den utskurna silhuetten har blivit vänd i ¼ varv. På detta vis får konstnären en positiv/negativ-effekt. Hela silhuetten har dessutom blivit upp och ner vänd så att betraktaren är i samma höjd med kronan. Att vända upp och ner på trädet är ett resultat av den konstnärliga processen: Genom att konstnären gör sig fri från förebilden i verkligheten kan han koncentrera sig på form, yta och spänningsförhållandena.

foto

Josef Zutelgte med en modell till eken, Simone Thieringer

Beroende på hur man tittar på skulpturen är det rektangeln som är skulpturens centrala figur. Hos grekarna gällde rektangeln som den geometriska figuren som är mest estetisk. Den finns överallt i naturen t.ex. i trädens växt och människans proportioner. Förnuftet ansågs ju också som ett samspel av höjd och bredd.

Skulpturen är en utmaning för alla som tittar på den av att acceptera den. Men samtidigt ger den chansen att man ändrar sin synvinkel. Och det är ju samhällets mål också att förändra sig. Sklupturen står där i rondellen som en uppmaning att leta efter alternativ till sin egen synvinkel och som budskap att det finns flera vägar att slå in på.

daten

Fakta:

Höjd: 6 meter

Bredd: 4,80 meter

Plattans styrka: 30 mm

Material: stål S 355

Vikt: 8 ton

Färg: karminröd

Position: inriktad på geometrin av den ovala rondellen

Fundament: 27,5 ton

Impressum